Berries

Katlakalna bibliotēkas darba rādītāji

  2017.g. 2018.g. 2019.g.
Bibliotēkas krājums 14503 15346 14980
Lasītāju skaits  725 726 755
Apmeklējumu skaits 6508 5848 6285
Izsniegumu skaits  13300 13827 14904