Berries

Katlakalna bibliotēkas darba rādītāji

  2015.g. 2016.g. 2017.g.
Bibliotēkas krājums 13648 13615 14503
Lasītāju skaits  665 718 725
Apmeklējumu skaits 6074 5862 6508
Izsniegumu skaits  10177 12244 13300