Berries

Katlakalna bibliotēka

 

 

Kontaktinformācija

Ķekavas novads, Katlakalns, Pļavniekkalna iela 35, LV-2111
T.67938631
E-pasts: katlakalna-bibl@kekava.lv

Seko mums:

E-KATALOGS (Palīdzība lietošanā)

DARBINIEKI   BIBLIOTĒKAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI  |  BIBLIOTĒKAS PAKALPOJUMI  |  ABONĒTĀ PRESE  |  DARBA RĀDĪTĀJI  |  VĒSTURE  |  PASĀKUMI BIBLIOTĒKĀ  |  

Darba laiks

Pirmdiena: 12:00-19:00
Otrdiena: 09:00-17:00
Trešdiena: 13:00-19:00
Ceturtdiena: 09:00-17:00
Piektdiena:  09:00-16:00

Katra mēneša pēdējā otrdienā - Spodrības diena.

 

 Nozīmīgākie notikumi

 • Rīgas rajona bibliotekāru seminārs Katlakalnā, Sauliešu pilskalnā,1997.gada 26.maijā, organizēja Katlakalna bibliotēka;
 • Katlakalna bibliotēkas 90 gadu pastāvēšanas jubileja – 1998.gada 16.maijā;
 • 1999.gadā bibliotēka pāriet uz citām  telpām,  tā paša nama 1.stāvā;
 • 2004.g.13.septembrī  Katlakalna bibliotēka tika reģistrēta Bibliotēku reģistrā Katlakalna bibliotēkas kolektīvam tiek piešķirts Atzinības raksts par ieguldījumu pasākuma ,,Ķekavas dienas 2006’’veidošanā;
 • 2006.g.13.decembrī Katlakalna bibliotēkai par sekmīgu līdzdalību Rīgas rajona pašvaldību bibliotēku alfabētisko katalogu konkursā tiek piešķirts Atzinības raksts;
 • ,,Trešais tēva dēls’’- Latvijas publisko bibliotēku attīstības projekta rezultātā, kuram Bila un Melindas Geitsu fonds ziedojis 16,2miljonus ASV dolārus. Pateicoties šim projektam Katlakalna bibliotēka tika pie 7 jauniem datoriem un multifunkcionālās iekārtas, diemžēl telpu dēļ varējām pieņemt tikai 4 datorus;
 • 2007.gada 19.oktobrī Katlakalna bibliotēka svinēja 100 gadu pastāvēšanas jubileju, bibliotēkas kolektīvam tiek piešķirti Atzinības raksti par godprātīgu un radošu darbu;
 • Ilggadējais bibliotēkas lasītājs, katlakalnietis Egils Krieviņš Katlakalna bibliotēka 2007.gadā uz bibliotēkas 100 gadu jubileju dāvina jaunas un ļoti vērtīgas grāmatas par ievērojamu naudas summu;
 • Katlakalna bibliotēkas viesu grāmatā ir ieraksti ar pirmās bibliotekāres Vilmas Kalmes ( pēc ilgāka pārtraukuma bibliotēka atsāka darbu 1958.gadā) ierakstiem no  90 un 100 gadu bibliotēkas jubilejas svinībām;
 • 2009.gada 27.oktobrī Katlakalna bibliotēka tiek akreditēta un tai piešķirts vietējas nozīmes bibliotēkas statuss;
 • 2010.gada 28.decembra Katlakalna bibliotēkas darbiniecēm no Ķekavas novada pašvaldības kultūras aģentūras direktora  pasniegts  pateicības raksts par veiksmīgi noorganizēto tikšanos ar Rīgas 1.ģimnāzijas direktoru  katlakalnieti Artūru Damlicu.
 • 2012.gada 28.decembrī Ķekavas novada pašvaldības Kultūras aģentūras direktors Artūrs Ancāns Katlakalna bibliotēkas vecākajai bibliotekārei Helēnai Meijai pasniedz Pateicības rakstu par precizitāti un iedziļināšanos bibliotekāra darba procesā.

Novadpētniecība

      Katlakalna bibliotēka  ļoti rūpīgi veic novadpētniecības darbu savā apkārtnē. Bibliotēka ir izveidojusi un apkopojusi  mapes par dažādām tēmām, par  novadpētniecību, Katlakalna ievērojamiem cilvēkiem- Garlibu Helvigu Merķeli, Robertu Gabri, Paulu Lejiņu, Robertu Feldmani, Artūru Damlicu, Elzu Dzelzkalēju u.c.  Katlakalns ir ievērojams ar tuvāko pierīgas pilskalnu un kultūrvēsturiskiem objektiem - Katlakalna baznīca 2014.g. atzīmēja 220 gadadienu, Katlakalna bibliotēka 2014.gadā savā 106 jubilejā tika pie jaunām telpām.

 • 2003. gadā ir izstrādāts bakalaura darbs ,,Publisko bibliotēku bibliotekārs 21.gs.’’
 • 2008. gadā  ir izstrādāts bibliogrāfiskais rādītājs ,,Katlakalna kultūrvēsturiskais mantojums’’ laika posmā no 1988.-2008.gadam,  par Katlakalna ievērojamākajiem novadniekiem Garlibu Helvigu Merķeli, Johanu Heinrihu Baumani, Paulu Lejiņu, Robertu Gabri, Robertu Feldmani.

Par Katlakalnu

Katlakalns – viens no tuvākajiem Pierīgas novadiem ar ļoti senu vēsturi.

Katlakalna pagasts ir ievērojams ar to, ka ilgus gadus šeit ir dzīvojis un strādājis Garlibs Helvigs Merķelis. 1818.gadā apmeties uz dzīvi Rāmavas Depkina muižā un līdz mūža galam nodevies žurnālista darbam un lauksaimniecībai.

Katlakalna sākumskolā pēc Rīgas skolotāju semināra beigšanas no 1900.gada līdz 1905.gadam par skolotāju ir strādājis dzejnieks Fricis Bārda.

Katlakalns ir ievērojams ar savu bibliotēku, kura dibināta 1907.gadā kā biedrības bibliotēka ar 34 biedriem un 450 sējumiem. No bibliotēkas pirmsākumiem par bibliotēkas vadītāju visilgāk nostrādājusi Vaira Lorberga.

Pārmaiņu laikā, Katlakalna ciems tika pievienots Ķekavai un tā izveidojās Ķekavas pagasta Katlakalna bibliotēka. 2007.gada 19.oktobrī bibliotēka atzīmēja 100 gadu jubileju.

Katlakalna bibliotēka ir ievērojama ar savu universālo krājumu, novadpētniecības materiāliem un saviem novadniekiem.

 Uz tikšanos bibliotēkā!