Berries

Jauktais koris "Mozaīka"

 

Normalized_gaidijam_un_tad_tikai_gajam___11

2008.gada Dziesmu un deju svētki.

Normalized_008

 

Mazliet no kora ,,Mozaīkas’’ aizsākuma:

 • Kamerkoris izveidojies uz jauktā vokālā ansambļa bāzes, kuru Jānis Grigalis vadīja 13 gadus.
 • Pirmo reizi pamēģināts dziedāt kā kamerkorim – jauktajam ansamblim kopā ar ,,Dailes’’ vokālo grupu. Un iepatikās visiem!
 • Pirmais kamerkora koncerts 1980.gada 10.februārī Ķekavas vidusskolas zālē.
 • 1980.gada 16.februārī J.Grigaļa pirmā asistentūras gada koncerts –eksāmens.
 • 1980.gada 20.septembrī pirmo reizi pieteikts publikai kā Ķekavas kamerkoris Ķekavas puttnu paraugfabrikas kultūras namā.
 • 1980.gada 17.decembrī pirmais koncerts Ķekavas p.p.f.kultūras namā kopā ar aktieri I.Skrastiņu..
 • 1981.g. 8.aprīlī J.Grigaļa otrā asistentūras gada koncerts – eksāmens LVU aulā.
 • Par šo notikumu un rajona skati raksts ,,Darba balsī’’ 1981.g.9.jūnijā : ,, Koru skatē rajona kultūras namā pirmoreiz klausījāmies Ķekavas kamerkori. Nebija šaubu: radies jauns, muzikāli augstvērtīgs izpildītājkolektīvs. Un tad J.Vītola Latvijas Valsts konservatorijas pasniedzēja Jāņa Grigaļa koncerts – valsts eksāmens asistentūrā. Tā otro daļu veidoja ķekaviešu uzstāšanās. Koncertu novērtēja teicami!
 • 1982.g.25.aprīlis Zonas skate LVU aulā.. Sacenšamies ar 15 jauktajiem koriem. Nav vārdos izsakāms prieks par rezultātu – 1.VIETA.
 • Sajūsmināti braucam mājās un savu prieka vēsti tūdaļ paziņojam kolhoza priekšsēdētājam Ojāram Bluķim, ielaužamies viņa dārzā un nodziedam daļu no ,,Lietuviešu polkas.’’
 • ,,Dziesmusvētki’’- 1985.gads, no hronistes Maigas Matvejas atmiņām- ,,Četri koncerti Dziesmu svētku estrādē, lielais gājiens,kurā mums ir tik daudz uzsaukumu, ka nespējam uz visiem atbildēt. Noslēguma koncerts pats skaistākais un tas nav aprakstāms, un mūsu apbalvošana šī vislabākā koncerta noslēgumā.’’

 Normalized_004Normalized_005

 

Dzintra Šterna par svētkiem.
Dziesmu svētki....Šie divi vārdi ir tik vienkārši, un tajā pašā laikā tik maģiski...
Jauktajā korī ''Mozaīka'' dziedu jau teju 30 gadus. Koris ir 34 gadus vecs. Esam gandrīz vienaudži. Koris, tāpat kā es- esam piedalījušies 6 Dziesmu svētkos. Šogad Mežaparkā gavilēsim septīto reizi.
Visspilgtāk atmiņā palikuši mūsu pirmie Dziesmu svētki 1985. gadā. Tika šūdināti stilizēti tautas tērpi Dziesmu svētkiem. Daudzi uzskata, ka atmoda sākās toreiz - tajā Dziesmu svētku naktī. Jo toreiz no dziesmu saraksta tika strīpota pastāvošai varai nevēlamā dziesma ''Gaismas pils'', un divas dienas pirms svētkiem, no virsdiriģentu saraksta tika izstrīpots tās diriģents Haralds Mednis...Bet kad svētdienas vakarā bija izskanējis koncerts, tad kā vētra pār Mežaparka priedēm šalca četri vārdi: «Gaismas pili! Haraldu Medni! Gaismas pili! Haraldu Medni!!!'' Sajūtas bija fantastiskas! Manuprāt, visi, kas piedalījās tajos Dziesmu svētkos, šo mirkli atceras ļoti spilgti!
Tad nāca citi Dziesmu svētki- tika šūdināti citi tautas tērpi....Pirms Dziesmu svētkiem parasti notika skates- kurām nopietni gatavojāmies. Bijām jauks un saliedēts kolektīvs ar Jāni Grigali priekšgalā. Korī dziedāja arī ģimenes- Maiga Matveja ar trijiem dēliem un Hinči- Biruta ar Gunti. Dziedot korī, viens otrā ieskatījās ne viens vien jaunietis...Un radās jaunas ģimenes...Šodien kora sastāvs mainījies. Korī no pirmsākumiem palikuši Viesturs Lazda, Pēteris Blate, Indulis Strazdiņš, Inta Ķimele, Sandra Dumpe un šo atmiņuu autore. Kora jaunpienācējos ir Sandras meita Elīza, kura uzauga kora gaisotnē, un savulaik dziedošās Irīnas Tolstovas meita Valentīna. Korim tagad ir jauns, daudzsološs diriģents Rūdolfs Bērtiņš. Un ceram, ka kopā ar Rūdolfu būs vēl daudz kopēju Dziesmu svētku!

Normalized_dscf7446 Normalized_dscf7451
Normalized_dscf7447 Normalized_dscf7443

 

No Daigas Dinsbergas sarunas ar diriģentu Jāni Grigali.
- Kāpēc Ķekavā ir tik daudz dziedātgribošu cilvēku? To jautāju diriģentam Jānim Grigalim, kurš droši vien to zina vislabāk, jo savulaik te dibinājis gan vīru kori un kamerkori „Mozaīka”, gan arī lauku kapelu. 
-Jānis Grigalis uzskata, ka Ķekavas novadā dzīvo daudz cilvēku – vairāk nekā 20 tūkstoši un to vidū - daudz jaunu, radošu, aktīvu cilvēku, kuri šeit, Rīgas pievārtē, iegādājušies nekustamo īpašumu. Viņi jūt vēlmi izpausties un pašapliecināties, tāpēc arī tik daudz jauniešu turpina Ķekavas bagātās kordziedāšanas tradīcijas.
- Vīru koris „Ķekava” – viendabīgais koris, kamerkoris „Mozaīka” – jauktais koris, vai atšķiras diriģenta metodes un pieeja, strādājot? 
- Jānis Grigalis domā, ka metodes pamatā neatšķiras; diriģentam-profesionālim strādājot, darba princips ir viens un tas pats, tikai pieeja katrai koru grupai - sava. 
- Savulaik uz kori dziedāt nāca galvenokārt trīs iemeslu dēļ: vispirms, lai tiktu uz Dziesmu svētkiem – dziedāt uz Mežaparka Lielās estrādes svētku noslēguma koncertā, otrkārt, lai būtu iespēja doties kādā ārzemju braucienā, jo padomju laikos tādu izdevību nebija pārāk daudz, un treškārt, koru interesantās sadzīves dēļ. Kāda ir motivācija dziedāt korī mūsdienās? 
- Jānim Grigalim šķiet, ka jauniešiem galvenā motivācija dziedāt korī ir piedalīšanās Dziesmu un Deju svētkos un, ka mūsu tautai galvenais ir saglabāt savu identitāti, tāpēc ka latviešu tautas pastāvēšanu tomēr nodrošinās nevis tie tūkstoši, kas izbraukuši no dzimtenes piespiedu emigrācijā un meklē darbu, iztiku citās valstīs, bet gan tie simti tūkstošu, kas, par spīti visam, varbūt samierinās ar pieticīgāku algu un sūrāku ikdienu, tomēr dzīvo tepat Latvijā.
- Atskatoties atpakaļ un redzot, cik rosīga, korus un ansambļus veidojot, kā arī aktīvi muzicējot vēl pavisam nesen, bija diriģenta Jāņa Grigaļa dzīve, atliek vien pabrīnīties: kā vienam cilvēkam vispār iespējams tik daudz paveikt?
- Meistars nosmaida un teic: „Tie bija studentu gadi, visi bijām pilni spara. Un galu galā arī t. s. padomju laikos mūzikas laukā tomēr bija iespējams daudz ko izdarīt, jo ne velti Ķekavas kapela un kori jau tolaik pārstāvēja Latvijas mūziku ārzemēs, un tas bija lieliski.”
- Bet mūžīgais jautājums: kas īsti ir Dziesmu svētki – pilsētu un lauku koru kopāsanākšana un kopdziedāšana vai koru un diriģentu profesionālās meistarības sacensības? 
- Jānim Grigalim šķiet, ka vienlīdz svarīgas ir abas lietas un tieši salīdzsvarot tās ir Dziesmu svētku rīkotāju visgrūtākais, taču arī vissvarīgākais uzdevums.
- Vai tas, ka ģimenē ir četri mūziķi vienmēr tikai palīdzējis, vai varbūt kādreiz traucējis?
- Jānis stāsta, ka palīdzējis gan. Sieva Ņina, pati būdama mūziķe, vienmēr atbalstījusi vīra idejas un to īstenošanu un droši vien zināmā mērā ziedojusi arī kaut ko no savas karjeras. Kad bērni bija mazi, audzināja viņus, ļaudama savai otrajai pusei braukāt apkārt pa pasauli, dziedot korī „AVE SOL”. Jānis ir pateicīgs Ņinai un liktenim, ka viņi joprojām ir kopā un, ka dēli, uzsākot patstāvīgu darba dzīvi, nav izvēlējušies profesionāla mūziķa ceļu, bet ar mūziku ir saistīti.
- Un tomēr. Kā piesaistīt cilvēkus korim? 
- Jānis Grigalis saka: te nu slēpjas diriģenta meistarības atslēga, jo tev jābūt tik interesantai un atraktīvai personībai, lai gribētos iet uz mēģinājumu un mācīties atkal jaunu dziesmu. Galu galā – dziedāšana jau ir kā mantra, kā saka ezoteriķi, dziedot rodas papildu enerģija un spēks.

Normalized_010 Normalized_001

Regīnas un Jāņa Krastiņu atmiņas.
Ar Dziesmu svētkiem esmu saistīta gandrīz visu mūžu. Kad biju maza, mamma un tētis dziedāja korī, tāpēc mana vēlme dziedāt korī, bija tikai pašsaprotama.
Mūsu ģimene arī ir veidojusies pateicoties Dziesmu svētkiem – mēs ar Jāni iepazināmies Dziesmu svētkos, tiesa reģionālajos. Tad mēs katrs vēl pārstāvējām savu kori un novadu, bet tagad kopā šie jau būs piektie vispārējie Dziesmu svētki, kuros piedalāmies ar kori „Mozaīka”. Grūti iedomāties, ka varētu Dziesmu svētkus vērot no malas kā skatītāji. Tās sajūtas, kas rodas stāvot un dziedot kopā ar simtiem citu dziedātāju, nav aprakstāmas. Tādās reizēs neuztrauc ne lietus, ne karstā saule Mežaparka estrādē. Man patīk, kā strādā virsdiriģenti ar kori. Viņu rokās ir milzīgs spēks – vajag tikai nelielu žestu, lai tūkstošbalsu koris paklausītu un izpildītu visas vissmalkākās dziesmas nianses un toņu nokrāsas.

Normalized_img012 Normalized_picture_229

"Mozaīka" Muzeju naktī pie Depkina muižas.

Normalized_011 Normalized_012