Berries

I Vispārīgie latviešu Dziedāšanas svētki

Šie svētki iedibina tradīcijas, kas nav zudušas līdz mūsdienām – svētku gājiens, karogi, virsdiriģentu institūts, diriģentu zižļi, kopkora koncerts, koru kari, dziesmu svētku dalībnieku nozīmītes, svētku blakus sarīkojumi, goda mielasti, balles.


Šiem svētkiem darināts pirmais Līgo karogs, kuru svinīgi nesam joprojām, piedalās 45 kori – 1003 dziedātāji.

Normalized_ligo_karogs  

Normalized_vesma