Berries
« Atpakaļ

Rokdarbu pulciņš „Labieši”

I am member

Ķekavas kultūras nams

Radošie pulciņi

Vadītāja: Veronika Beiermane

Konsultante: Baiba Balode

Kontakti: 29422363 (Veronika)

Nodarbības: ceturtdienās, plkst. 14.00

Piezīmes:

  • 23 dalībnieces un 11 modeles;
  • pulciņam var pievienoties jebkurā laikā.

Par rokdarbu pulciņu

Kolhoza „Ķekava” laikā 1980. gadā noorganizējās rokdarbu pulciņš Baibas Balodes vadībā. Rokdarbu noslēpumus Baiba visā savas darbības laikā ir atklājusi vairāk nekā 60 rokdarbniecēm un dara to vēl šobrīd.

1994. gadā Ritas Bluķes vadībā pulciņš iegūst Tautas Daiļamata kluba „Labieši” nosaukumu.

Ilgadēja pulciņa vadītāja ir arī Veronika Beiermane ar kuras līdzdalību 1999. gadā klubiņš atkārtoti saņem reģistrācijas apliecību.

Neskatoties uz dzīves grūtībām „Labieši” vienmēr ir pratuši pastāvēt un radīt daudz skaistu darbu, piedalīties dažādās izstādēs un gūt panākumus. Mēs lepojamies ar to, ka esam visu Dziesmu svētku dalībnieces. Mūsu lolojums ir tradicionālās tērpu skates pavasaros.

Liels paldies visiem mūsu labvēļiem, īpaši Dzintrai Maļinovskai.

Normalized_koncerts_-_terpu_parade_268 Normalized_normalized_dsc01231

Vadītāja Veronika Beiermane

 Rokdarbu pulciņa "Labieši" darinājumi
Normalized_koncerts_-_terpu_parade_145 Normalized_koncerts_-_terpu_parade_158
 Modes skatē  Modes skatē