Berries

Filmu uzņemšanas vietas Ķekavas novadā

Latviešu spēlfilmas, kuru fragmenti uzņemti Ķekavas novadā

Ķekavas novads atrodas pavisam tuvu Rīgai. Gan novada bagātā vēsture, gan gleznainās ainavas mudinājušas arī spēlfilmu veidotājus izvēlēties te vietas filmēšanai. Un tā gan Titurga un Daugava pie Ķekavas-Doles sv. Annas ev. luteriskās baznīcas, gan Daugmale un Odukalns iemūžināti piecās pazīstamās latviešu kinolentēs.Filmu uzņemšanas vietas Ķekavā
Karte ar vietām Ķekavas novadā, kur filmēti latviešu spēlfilmu fragmenti.


ZVEJNIEKA DĒLS
Režisors V. Lapenieks, operators A. Polis, 1939
Filmu uzņēmusi Sabiedrisko lietu ministrijas Sabiedriski kulturālā dep. Filmu nozare
Ķekavā pie nesen renovētās Dzirnavu estrādes atrodas ūdensdzirnavu drupas. Tur kādreiz bijis liels dzirnavezers - Bukseļa ezers - ar saliņu, uz kuras bijusi estrāde, kur notikušas zaļumballes. Tieši
šeit filmēti slavenās latviešu spēlfilmas „Zvejnieka dēls” vairāki kadri.
Ķekavas novadpētniecības muzeja krājumā esošajās fotogrāfijās redzams leģendārais Oskara lomas tēlotājs P. Lūcis, kā arī balle un tas, kā publika dodas pa tiltiņu uz estrādi; iespējams, ka filmēšanā piedalījies toreizējais Ķekavas aizsargu deju kolektīvs.Tiltiņš uz estrādi

Tiltiņš uz estrādi.

Pēteris Lūcis - Oskars Kļava

Pēteris Lūcis - Oskars Kļava.

Kads no filmas.

 Kadrs no filmas "Zvejnieka dēls".

 

 

BERMONTIĀDA
Režisors A. Saulītis, operators A. Priedītis, 2009
Filmu uzņēmusi „Studija Centrums” sadarbībā ar „Subjektiv Filma”.
Mūsdienās Ķekavā jeb, precīzāk, Odukalnā filmēta epizode vēsturiski dokumentālajai filmai „Bermontiāda”, kurā izmantoti arhīvu materiāli, dokumenti, fotogrāfijas, datorgrafika un aktieru rekonstruētas ainas. Lai uzsvērtu dokumentalitāti un atbilstību vēsturiskai realitātei, filma
uzņemta vietās, kurās risinājās Bermontiādes kaujas un notikumi. Viena no šīm vietām ir Ķekava. Kā saka Kara muzeja Starpkaru nodaļas vēsturnieks K. Dambītis: „...Ķekavas pagasts... ir vārti uz Rīgu. Caur to uz Latvijas galvaspilsētu ved Bauskas šoseja, kurai abas puses ir karadarbībai nepiemērotas – vienā pusē purvi, bet otrā – Daugava. Ieeju šaurumā sargā Odu kalns, pie kura 1919. gada oktobrī sākās līdz tam brīdim smagākā kauja par Latvijas neatkarību...”

Filmas "Bermontiāda" filmēšanas moments.

 

 

MĀJUP AR UZVARU
Režisors A. Ivanovs, operators E. Tisē, 1947
Filmu uzņēmusi Rīgas Mākslas filmu studija
Titurgā uzņemtas spēlfilmas „Mājup ar uzvaru” dažas epizodes. Arī šeit kādreiz bijušas dzirnavas un, kā apgalvo novadpētnieks S. Rusmanis, veikals. Tas atradies filmas kadros redzamajā namā ar
stikloto verandu. Aktrise R. Roga (filmā – Meitene) stāsta, ka filmēšana norisinājusies toreizējā Katlakalna pagastā (šādu administratīvi teritoriālo Ķekavas novada sadalījumu apliecina arī raksts žurnālā „Bērnība”).

 

Filmēšanas moments

 Filmēšanas moments. Foto no žurnāla "Bērnība".

Un tā šī māja izskatās šobrīd

 Tā šī vieta izskatās šobrīd.

 

 

SALNA PAVASARĪ
Režisori P. Armands, L. Leimanis, operators E. Gulidovs, 1955
Filmu uzņēmusi Rīgas Mākslas un Chronikāli dokumentālo filmu studija.

Scenārija pamatā ir  trīs Rūdolfa Blaumaņa stāsti - "Salna pavasarī,  "Raudupiete" un "Laimes klēpī". 
Arī spēlfilmas „Salna pavasarī” diezgan daudzi kadri filmēti Ķekavā - Daugavā un pie tās, vietā tūlīt aiz Ķekavas-Doles Sv. Annas ev. luteriskās baznīcas. Tur savulaik bijusi pārceltuve. R. Kalniņš – šīs filmas otrais režisors – atminas, ka šeit patiesībā uzņemta vesela epizode – pie un uz prāmja.
Aktrise M. Šneidere (filmā - Liena) stāsta, ka filmēšana notikusi ļoti karstā augusta dienā, uzņemšanas grupa esot vai ģībusi no karstuma, ko pastiprinājuši lielie prožektori, tāpēc visi bijuši
galīgi pārmocījušies un pēc filmēšanās peldējušies Daugavā.

 

Mudīte Šneidere - Liena, Oļģerts Krastiņš - Andrs.
Kadri no filmas.

 

 

JĀŅU NAKTS
Režisors A. Hāns, operators J. Parlacz; studijas „Kaupo filma” un Fisher Film (Austrija) un Steve Walsh Production (UK) kopražojums, 2007
Savukārt uz Ķekavas-Daugmales ceļa un kādā no Daugmales pļavām filmēti vairāki kadri spēlfilmai „Jāņu nakts”. Aktieris G. Āboliņš (filmā - taksometra šoferis Oskars) atceras, kā viņš ar automašīnu „Čaika” pa rugājiem esot iebraucis šajā Daugmales pļavā, kur stāvējusi zaļa dārza mājiņa ar satelītšķīvi, ka filmējuši jūlijā trīs diennaktis, ka parasti visu nakti sēdējuši čaikā, sākuši filmēt agrā rītausmā un ka latviešu grimētājas esot iemācījušas austriešiem gatavot un ēst auksto zupu.

 

Kadrs no filmas.


 Kadrs no filmas. Oskars: Gundars Āboliņš, Kurts - Orlando Velss

 

Filmas uzņemšanas brīdis.

Filmas uzņemšanas moments.

 

A. Priedīša, B. Aščuka, L. Bernardes, A. Grīnvaldes,
Kinofotofonodokumentu arhīva un Ķekavas
Novadpētniecības muzeja arhīva  foto