Berries

Dziesmu un Deju svētki


Normalized_dziesmusvetkukarogs-2

Ķekavas novads Dziesmusvētkos (Īsfilmas 1.daļa)

Ķekavas novads XXV Dziesmu un XV Deju svētkos (Īsfilmas 2.daļa)VĒSTURE | NORISES CEĻĀ UZ SVĒTKIEM | FAKTI UN EMOCIJAS KOLEKTĪVOS


Vēsture


Dziesmu un Deju svētku pirmsākumi meklējami 19.gs. pirmajā pusē Vācijā, Austrijā un Šveicē. Sekojot šo zemju paraugam Baltijas pilsētās tika dibināti dziedāšanas pulciņi un kori, rīkoti dziedāšanas svētki. Mācītājs un rakstnieks Juris Neikens 1864.gada pavasarī sarīko latviešu vīru koru dziedāšanas svētkus Dikļos – 6 kori, 120 dziedātāju. 1870.gada vasarā notiek Kurzemes dziedāšanas svētki Dobelē – 400 dziedātāju. Bet 70 gadu sākumā dibinātā Rīgas Latviešu biedrība uzņemas Pirmo vispārīgo latviešu dziesmu svētku organizēšanu Rīgā. 

1873.gads  I  Vispārīgie latviešu Dziedāšanas svētki 
1880.gads  II Vispārīgie latviešu Dziedāšanas svētki 
1888.gads  III Vispārīgie latviešu Dziedāšanas svētki 
1895.gads  IV Vispārējie latviešu Dziesmu un Mūzikas svētki 
1910.gads  V  Vispārējie latviešu Dziesmu svētki 
1926.gads  VI  latvju vispārīgie Dziesmu svētki 
1931.gads  VII  latvju vispārīgie  Dziesmu svētki 
1933.gads  VIII  vispārējie Dziesmu svētki 
1938.gads  Latvju Dziesmas IX  svētki 
1948.gads  Latviešu Dziesmu svētku 75gadei veltītie X Dziesmu svētki
1950.gads  XI Vispārējie latviešu Dziesmu svētki 
1955.gads  XII Vispārējie latviešu Dziesmu svētki 
1960.gads  XIII Vispārējie latviešu Dziesmu svētki 
1965.gads  XIV Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki 
1970.gads  XV  Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki 
1973.gads  XVI  Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki 
1977.gads  XVII Vispārējie latviešu Dziesmu svētki
1980.gads  XVIII Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki 
1985.gads  XIX Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki 
1990.gads  XX Vispārējie latviešu Dziesmu un X Deju svētki 
1993.gads XXI Vispārējie latviešu Dziesmu un XI Deju svētki 
1998.gads  XXII Vispārējie latviešu Dziesmu un XII Deju svētki 
 2001.gads  Dziesmu un Deju svētki – Rīgai 800 
 2003.gads   XXIII Vispārējie latviešu Dziesmu svētki 
 2008.gads   XXIV Vispārējie latviešu Dziesmu un XIV Deju svētki 
 2013.gads  XXV Vispārējie latviešu Dziesmu un XV Deju svētki 

Normalized_knka_dziesmu_svetku_logo_

 Dziesmu un deju svētku darba grupas iedziedātais svētku logo! (28.04.2013)