Berries

Daugmales bibliotēkas pakalpojumi

Biblio3

Bezmaksas pakalpojumi:

  •     iespieddarbu un periodikas izsniegšana lasītājiem;
  •     konsultācijas par bibliotēkas darba kārtību, krājumiem, informācijas meklēšanas iespējām
  •     bibliotēku, literatūru un lasīšanu popularizējoši pasākumi - izstādes, lekcijas, tematiskie  pasākumi;         
  •     interneta pakalpojumi;
  •     informācijas meklējumsistēmu (alfabētiskā kataloga, kartotēkas), elektroniskā kataloga izmantošana;
  •     bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktoloģisko uzziņu sniegšana;
  •     abonētās datubāzes Letonika, Lursoft.

Maksas pakalpojumi:

Pakalpojums Daudzums Cena bez PVN
Ar pievienotās vērtības nodokli neapliekamie pakalpojumi  
Kopiju izgatavošana:    
A4 formāta 1 lpp. 0,07
A4 formāta 1 lapa no abām pusēm 0,10
Izdruka    
Melnbalta teksta izdruka             1 lpp.               0.09
Melnbalta attēla izdruka              1 lpp.                0.14
Krāsainā teksta izdruka  1 lpp.               0.23
Krāsaina attēla izdruka 1/4 lpp.               0,17
Krāsaina attēla izdruka 1/2 lpp.               0,36
Krāsaina attēla izdruka 3/4 lpp.               0,53
Krāsaina attēla izdruka 1 lpp.               0,71
Citi maksājumi
   
Par izsniegto grāmatu un/vai citu informācijas nesēju lietošanu ilgāk par noteikto laiku Lietotājs maksā kavējuma naudu par katru vienību par katru nokavēto dienu (saskaņā ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem). 1 gab. 0,03