Berries
← Atpakaļ uz sadaļu

Tālienes novadnieku pēcteči papildina muzeja krājumu

07.10.2014 | Aija Grīnvalde
First_page_copy__2__of_valda_001_cor

Jūnija nogalē, kad izstāde „Novadnieki pasaulē: Austrālija” bija tikai tapšanas stadijā, muzejā iegriezās no Austrālijas atbraukusī kādreizējās Ķekavas skolnieces Zentas Kalseres meita Valda Rūsis. Viņa latviski vairs nerunāja, tādēļ mātes dzimto pusi apceļoja taksista-tulka pavadībā. Parādīju ne tikai izstādei gatavotos materiālus, bet arī skolu, kurā reiz mācījās Valdas māte, un Doles Tautas nama zāli, kurā sapulcēs un sarīkojumos piedalījušās vairākas Kalseru dzimtas paaudzes. Būdama pārsteigta un iepriecināta par muzeja interesi, viešņa pastāstīja par mātes nokļūšanu Austrālijā un turpmāko dzīvi, bet pēc atgriešanās mītnes zemē atsūtīja dokumentu un fotogrāfiju skenerkopijas. Tādejādi muzejs saņēma vērtīgu papildinājumu pētījumiem par Otrā pasaules kara ietekmi uz novadnieku likteņiem.

         Zenta Kalsere dzimusi 1927. g. Doles pag. Lejas Klaņģos (tagad Ķekavas pag.), mācījusies Doles-Ķekavas 6-klasīgajā pamatskolā, 1930. gadu nogalē saslimusi ar meningītu un devusies ārstēties uz Poliju. Sākoties Otrajam pasaules karam viņa Latvijā neatgriezās, bet 1945. g. pavasarī, bēgot no arvien tuvojošās frontes līnijas, devās tālāk uz rietumiem, pieredzēja Drēzdenes bombardēšanu, taču laimīgi sagaidīja kara beigas. Dzīvojot bēgļu nometnē iepazinās ar Uldi Rūsi – bijušo leģionāru, atbrīvotu no karagūstekņu nometnes - un 1946. g. oktobrī Minsterē apprecējās.  Sākoties izceļošanai, neīstenojās vēlme nokļūt Kanādā, tādēļ viņi 1949. g. devās uz Austrāliju. Ceļš no Triestas (Itālijā) līdz Sidnejai ilga vienu mēnesi. Austrālijā Uldis strādāja metalurģijā. Piedzima bērni - Ēriks 1953. g. un Valda 1956. g. Pēc vīra nāves Zenta ģimenei iztiku pelnīja ar šūšanu un latvietības kopšanai laiku vairs nevarēja atvēlēt. Mūža nogalē viņa apguvusi mūsdienīgu sazināšanos un skaipā sarunājas ar bijušo klasesbiedru Tālivaldi Ābeli, dzīvojošu Kvīnslendā.

          Kad izstāde „Novadnieki pasaulē: Austrālija” jau bija atklāta, muzejā Latvijas apceļojuma laikā iegriezās arī Z. Kalseres mazmeita Anna un, būdama pilsētniece, ar interesi noskatījās T. Ābeles paša uzņemto videofilmu par dzīvi lauku saimniecībā Ziemeļkvīnslendā. Viņas ieraksts muzeja atsauksmju grāmatā: „I am a daughter of Eric Rusis who is son of Zenta Calsers. It was lovely to came here and explore my history. Thank you for everything you do. Kind Regards. Anna Rusis.”

Piebilde. Cienījamie novadnieki! Lūdzu, papildiniet muzeja krājumu ar informāciju par savu dzimtu likteņgaitām, dodoties svešumā – gan pēc 1905. g. revolūcijas, gan Pirmā un Otrā pasaules kara bēgļu laikā, gan par mūsdienu emigrāciju!

Ķekavas novadpētniecības muzeja speciāliste Velta  Strazdiņa

Foto

Komentāri