Berries
← Atpakaļ uz sadaļu

Baltu senvēsture

22.11.2013 | Anita Lubova | Kavacisbalti
First_page_orn01_1_

Lekcija - diskusija
" Baltu senvēsture, tās garīgais pamats un teritoriālā izplatība"
Lektors:
Grāmatas "Baltu senvēsture" autors Andrejs Kavacis
26.novembrī plkst 18:00
Salaspils novada bibliotēkā
Salaspilī, Enerģētiķu ielā 9



Andrejs Kavacis, "Baltu senvēsture".
Mums ir tiesības ne tikai uz Abreni, bet pat uz zemi no Atlantijas līdz pat Klusajam okeānam - uzskata Andrejs Kavacis. Viņa devums - grāmata "Baltu senvēsture". Lat­vi­jas vēs­tu­re tiek ne­žē­lī­gi krop­ļo­ta, mū­su sak­nes tiek slēp­tas un zi­nāt­nie­ki tē­lo muļ­ķus.
Galvenās Andreja Kavača ideju tēzes:
1) Protobaltu jeb Kromaņonas cilvēku mirstīgās atliekas atrastas 101 vietā Āfrikā, 72 vietās Āzijā, 11 - Austrālijā, 60 - Eiropā un 68 vietās Amerikā.
2) Protobaltu pirmdzimtene bijusi Āzijas austrumos un Austrālijā pirms apmēram 50 000 gadu. Pirms 40 000 gadu tie jau sasnieguši Austrumeiropu, bet pirms 20 000 gadu protobalti apdzīvojuši arī Rietumeiropu.
3) Pirmbaltu valoda ir indoeiropiešu valodu saimes pamats.
4) Tas, ka sanskrita tekstos par āriešu dzimteni tiek uzskatīti galējie Ziemeļi, kur tieši virs galvas spīdēja Ziemeļzvaigzne un atradās Lielais Lācis, nav pretrunā ar antropologu datiem, jo tur attēlots baltu atlikuma saglabāšanās reģions pēc pēdējās lielās kosmiskās katastrofas un vispasaules ūdensplūdiem, kad aptuveni 10 000 gadus pirms mūsdienām viss atsākās no gala. Tika izveidota Kūru lielvalsts, kas atguva globālu varu un ietekmi pār visu pasauli.
5) Baltu senvēsturē izpaužas zināšanu postošais spēks un to slēpšanas nepieciešamība. Zināšanu džins bezatbildīgu cilvēku rokās noveda pie sabrukuma arī Kūru lielvalsti, ko apdzīvoja protobalti, kas runāja kūru, ketu, hetu, sēļu, umbru un variņu dialektā. No viņiem dažādās kombinācijās, dažādās vietās un laikos mijiedarbībā ar dzelteno, melno un sarkano rasi veidojušās pasaules jaunās tautas. Baltā rase pēc miesas un asins ir protobaltu pēcteči
Indiešu mitoloģija glabā vēstis par Kūru lielvalsti un tās dibinātāju princi Rāmu, kurš iekarojis seno Saules Zemi - Rāvanu un pakļāvis savai varai trejas pasaules - Triloku. Trilokas jēdzienā acīmredzot iekļaujas ne mazāk kā trīs kontinenti: Āzija, Eiropa un Āfrika, bet, iespējams, pat Eirāzija, Āfrika un Amerika. Arheoloģijas un antropoloģijas atklājumi apstiprina, ka dziļā aizvēsturē visus kontinentus apdzīvojuši vienas rases un tautības iedzīvotāji. Arī senēģiptiešu, budistu un semītu avoti ziņo par kādu pirmtautu, kas runājusi kopīgā pirmvalodā.
Par vecāko pilsētu cilvēces vēsturē arheologi uzskatīja Jēriku tagadējā Izraēlā. Taču tā izveidota dažus gadu tūkstošus pirms semītu ielaušanās šajā teritorijā un ir baltu dibināta, Tāpat frīģiešu nocietinātā pilsēta Troja vecuma ziņā stāv tuvu Jērikai, bet lielumā un pēc nozīmīguma pārspēj to. Knosas pils Krētā un Lauvu vārti Mikēnās ir tikai saglabājušās paliekas no baltiskās pelasgu arhitektūras un kultūras.
6) Rakstību baltu tautas pazina jau pirms 15-17 tūkstošiem gadu. Tas, ka baltu tautām bija sava rakstība, rakstītāji un lasītāji, ir neapstrīdams fakts. Ir saglabājušies seno prūšu rakstu paraugi un arī seno latgaļu rakstu zīmes, kam ir daudz līdzības un arī zināma atšķirība. Rakstītprasme bija pietiekami izplatīta. Rakstu pratēji bija ne tikai priesteri, burtnieki, zintnieki, bet arī labieši, tirgotāji un citi. Tieši tāpēc ne tikai buramie vārdi, bet arī ārstniecības receptes bieži tika pierakstītas šifrētā veidā. Pazina arī slepenrakstu. Tam izmantoja vaska tāfelītes.
7) Baltu tautām bija vairāki garīgie kultūras centri. Varētu minēt Čongru, Troju, Hatusu, kaut gan nevienu no tām nevar nosaukt par visu baltu galvaspilsētu. Tomēr starp baltu tautām pastāvēja sadarbība un rīcības koordinācija. To veicināja augstākā garīdzniecība. Hatijas konstitūciju var uzskatīt par pirmo rakstīto konstitūciju pasaules vēsturē.
Īpašu vietu starp dienvidbaltu tautām ieņem feniķieši, kas nāk no ziemeļbaltu reģiona, no Karpatu priekškalnēm, no Tiras (vēlākās Dņestras) baseina. Grieķu kultūras fenomens ir izskaidrojams tikai ar to, ka viņiem pēc Santorinas katastrofas radās iespēja ieņemt pelasgu teritorijas un uz baltiskās pelasgu kultūras bāzes veidot grieķisko. Pēc Pelaponēsas pussalas iekarošanas grieķu valoda sakusa ar baltisko pelasgu valodu.
8) Tāpat arī Amerikas kontinentā atrastie rakstu pieminekli uzrāda baltisku izcelsmi.
9) Ap 1000 g. pr.m.ē. ziemeļbalti acīmredzot sevi apzinājās kā vienu tautu kas no Atlantijas līdz Urāliem spēja sazināties vienā valodā, kuras atšķirības dažādos reģionos nepārsniedza dialekta robežas.

10) Senajiem baltiem bija teokrātiska valsts iekārta.

Komentāri