Berries

Baložu pilsētas bibliotēkas pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:

 • grāmatu un preses izsniegšana;
 • e-katalogs;
 • Novads (novadpētniecības datubāze par Ķekavas novadu un ievērojamiem novadniekiem);
 • abonētās datubāzes (Letonika, Lursoft laikrakstu bibliotēka);
 • datorpakalpojumi;
 • internets;
 • konsultācijas informācijas meklēšanā;
 • starpbibliotēku abonementa pakalpojumi;
 • tematiskas literatūras izstādes;
 • jauno grāmatu dienas;
 • tematiski pasākumi;
 • novadpētniecības rakstu un fotomateriālu krājums.

Maksas pakalpojumi:

 • kopiju izgatavošana;
 • izdruka;
 • skenēšana.

Pielikums

Ķekavas novada domes

2015.gada 27.augusta sēdes

lēmumam Nr. 5.§ 1. (protokols Nr. 23.)

Baložu pilsētas kultūras centra maksas pakalpojumu cenrādis

(visas cenas norādītas euro bez pievienotās vērtības nodokļa)

I BALOŽU PILSĒTAS BIBLIOTĒKAS PUBLISKIE PAKALPOJUMI

Pakalpojums Daudzums  EUR
Kopiju izgatavošana:    
A4 formāta 1 lpp.  0,16
A4 formāta 1 lapa no abām pusēm  0,31
A3 formāta 1 lpp.  0,17
A3 formāta 1 lapa no abām pusēm  0,32
Izdruka    
Melnbalta teksta izdruka             1 lpp.                 0,17
Melnbalta attēla izdruka              1 lpp.                0,21
Melnbalta teksta izdruka 1 lapa no abām pusēm  0,21
Krāsaina attēla izdruka 1/4 lpp.                0,48
Krāsaina attēla izdruka 1/2 lpp.                0,80
Krāsaina attēla izdruka 3/4 lpp.                1,10
Krāsaina attēla izdruka 1 lpp.                1,45
Skenēšana    
Attēla un teksta skenēšana A4 formātā 1 lpp.  0,24
Citi maksājumi    
Kavējuma nauda par izsniegto grāmatu un/vai citu informācijas nesēju lietošanu ilgāk par noteikto laiku  - par katru vienību par katru nokavēto dienu.  1gab.  0,03