Berries

Baložu pilsētas bibliotēkas darba rādītāji

Rādītāji 2015.g. 2016.g. 2017.g
Lasītāju skaits 1436 1478 1537
t.sk. bērni un jaunieši  627 670 739
Izsniegums  56523 52933 48982
t.sk. bērniem un jauniešiem  22310 17943 17269
Apmeklējumu skaits 27014 27180 25698
t.sk. bērni un jaunieši  14227 14922 14021
Krājums 33958 33021 32934

 

  •     2017.g. bijuši 64 tematiski pasākumi un 62 izstādes.
  •     2017.g. BPB ir piedalījusies 4 projektos.

Baložu pilsētas bibliotēkas gada teksta pārskata atskaites:

Automatizācija

Datori 14
Serveris  1
Printeri  4
Kopēšanas iekārtas  1
Skeneri  1
Bibliotēku informācijas sistēma BIS ALISE

Statistika