Berries

Baložu pilsētas bibliotēkas darba rādītāji

Rādītāji 2017.g 2018.g. 2019.g.
Lasītāju skaits 1537 1566 1604
t.sk. bērni un jaunieši  739 796 803
Izsniegums  48982 42973 39513
t.sk. bērniem un jauniešiem  17269 15525 12547
Apmeklējumu skaits 25698 25687 26176
t.sk. bērni un jaunieši  14021 14693 14373
Krājums 32934 32873 33088

 

  •     2019.g. bijuši 69 tematiski pasākumi un 48 izstādes.
  •     2019.g. BPB ir piedalījusies 3 projektos.

Baložu pilsētas bibliotēkas gada teksta pārskata atskaites:

Automatizācija

Datori 14
Serveris  1
Printeri  3
Kopēšanas iekārtas  1
Skeneri  1
Bibliotēku informācijas sistēma BIS ALISE

Statistika