Berries

Veļu vakars Daugavmalā

24.-25. oktobris, Daugavmalā, Atpūtas vietā Nēģīši

Veļuvakars

First_page_veli_afisa

Katlakalna folkloras kopa RĀMUPE aicina kopā svētīt Veļu vakaru.

Mīļi aicināts ikviens, kurš'vēlas ar mums kopā pieminēt, atcerēties un daudzināt savus mīļos

Komentāri