Berries

Tikšanās ar rakstnieci ,,Gada balvas ieguvēju - labākā proza 2017''- Janu Egli

25. aprīlis plkst. 18:00, Katlakalna bibliotēkā

First_page_biblioteka-rakstniece

,,Autores trieciens vienmēr ir labi pārdomāts un negaidīts. Janas Egles pirmā īsprozas grāmata ,,Gaismā''. Autores varoņi ir parasti mūsdienu Latvijas cilvēki visos dzīves posmos, un viņa reti izvēlas izšķirīgu situācijas atrisinājumu. Savukārt, tekstu spēcīgā emocionālā pēcgarša garantē, ka pārdomīgs vērīgums - pret sevi, apkārtni un savu tuvāko - pēc grāmatas aizvēršanas lasītāju neatstās vēl ilgi.''

Uz daudziem neatbildētiem jautājumiem atbildes uzzināsim, tiekoties ar autori bibliotēku nedēļā, Katlakalna bibliotēkā.

Gaidīsim visus interesentus bibliotēkā!

Komentāri