Berries

Svētki iebrauc tavā sētā

15. jūnijs plkst. 18:00, Ķekavas novadā

Pārsteigumuautobuss

First_page_26.svetki_iebrauc_tava_seta-01

Lai plašāk aptvertu visus novada ļaudis šogad svētkus  ieskandināsim ne tikai kultūras centros un uz lielās brīvdabas estrādes, bet arī sešās apdzīvotās vietās. Uz tikšanos!

Komentāri