Berries

Starpnovadu mazo vokālistu konkurss "Skanīgākais Cālis 2019"

13. aprīlis plkst. 12:00, Baložu pilsētas kultūras namā

Starpnovadumazovokālistukonkurss"SkanīgākaisCālis2019"

First_page_starpnovadu_c_lis_2019

Starpnovadu mazo vokālistu konkurss "Skanīgākais Cālis 2019"

Ķekavas novada Baložu pilsētas kultūras namā

Sestdien, 13. aprīlī plkst. 12.00

NOLIKUMS

 1. 1.     Mērķis

1.1.Veicināt  starpnovadu kultūras jomas sadarbību, organizējot otro atlases kārtu pirmsskolas vecuma bērnu vokālajam konkursam “Cālis”.

1.2.Veicināt bērnu vokālo spēju attīstību un radošo pašizpausmi.

1.3.Sekmēt un pilnveidot uzstāšanās iemaņas un skatuves kultūru.

1.4.Sekmēt dziedātāju turpmāko izpausmi.

 

 1. 2.     Organizatori

2.1.Ķekavas novada Baložu pilsētas kultūras nams, sadarbībā ar Ķekavas novada domi un Izglītības, kultūras un sporta pārvaldi.

 

 1. 3.     Dalībnieki

3.1. Konkursā piedalās novadu izvirzīti (pirmās kārtas uzvarētāji) dalībnieki divās vecuma grupās:

3.1.1.     līdz 4 gadu vecumam (ieskaitot uz 13.04.2019), turpmāk tekstā – jaunākā grupa;

3.1.2.     5 līdz 6 gadu vecumam (ieskaitot uz 13.04.2019), turpmāk tekstā – vecākā grupa.

3.2.Vienu novadu var pārstāvēt viens dalībnieks, gadījumā, ja novadā ir vairākas kultūras iestādes, kuras katra rīko konkursa pirmo atlases kārtu, tad novadu var pārstāvēt viens bērns katrā vecumā grupā, no katras pirmās atlases kārtas rīkotāja (izvirzītājiestāde).

 

 1. 4.     Dalības maksa

4.1.Dalības maksa konkursa vienam dalībniekam ir 10,00 EUR (desmit eiro, 00 centi).  

4.2.Rēķins elektroniskā veidā tiek piestādīts attiecīgai kultūras iestādei vai novadam, kas pieteicis dalībnieku, norādot dalībnieku skaitu un maksātāju (rekvizītus).

 

 1. 5.     Pieteikšanās kārtība

5.1.Aizpildīta Pieteikuma anketa (Pielikums Nr. 1) jānosūta līdz 2019. gada 1.aprīlim (ieskaitot) uz e-pasta adresi: balozukc@kekava.lv, ar norādi – pieteikums konkursam “Skanīgākais Cālis 2019”.

5.2.Nekorekti vai nepilnīgi aizpildītas pieteikuma anketas var tikt noraidītas, t.sk., ja nav norādīti dziesmu autori.

5.3.Iesniedzot pieteikuma anketu, Dalībnieks apstiprina, ka ir iepazinies un piekrīt  konkursa Nolikumam.

 

 1. 6.     Konkursa norise

6.1.Konkurss notiek Baložu pilsētas kultūras namā 2019. gada 13. aprīlī, adrese: Skolas iela 4, Baloži, Ķekavas novads.


Skaņas mēģinājumi plkst. 10.45-11.45

Konkurss plkst. 12.00-14.00

Apbalvošana ap plkst. 14.20

 

6.4.Konkursa dalībnieki uzstājas vecuma secībā (sākot ar jaunāko dalībnieku).

6.5.Konkursa laiki var mainīties, pamatojoties uz saņemtu pieteikumu skaitu.

6.6.Organizatori informē dalībniekus  par konkursa norisi, sūtot informāciju uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi, kā arī publicē aktuālo informāciju Organizatoru mājas lapā www.parkulturu.lv.

 

 1. 7.     Repertuārs

7.1.Katrs dalībnieks sagatavo divas brīvas izvēles dziesmas, kas atbilst izpildītāja vecumam un spējām.

7.2.Dziesmas izpildījums var būt a cappella, mūzikas instrumentu vai fonogrammas pavadījumā. Pavadījums veids jānorāda pieteikumā.

7.3.Fonogrammas, kuras tiks izmantotas konkursā jānosūta elektroniski līdz 2019.gada 10.aprīlim skaņu operatoram uz e-pastu skanabalozi@kekava.lv, vai jānogādā personīgi Baložu pilsētas kultūras namā, Skolas iela 4, Baložos, iestādes administrācijā.

 

 1. 8.     Vērtēšana

8.1.Konkursu vērtē organizatoru izvēlēta žūrijas, trīs nozares speciālistu sastāvā.

8.2.Žūrijas vērtēšanas kritēriji:

 • Vokālo un māksliniecisko kvalitāti;
 • Vizuālo tēlu un atraktivitāti;
 • Izvēlēto dziesmu atbilstību attiecīgajam vecuma posmam un sarežģītību;
 • Priekšnesuma koptēlu.

 

 1. 9.     Apbalvošana

9.1.Konkursā tiek piešķirta viena galvenā balva katrā vecuma grupā, tā nosakot starpnovadu Skanīgākā Cāļa 2019 titulu.

9.2.Katrs konkursa dalībnieks saņem diplomu un piemiņas balvu.

9.3.Konkursā var tikt piešķirtas atbalstītāju specbalvas.

9.4.Nākamā gada konkursa “Skanīgākais Cālis 2020” organizators ir viens no galvenās balvas ieguvēja izvirzītājiem novadiem (pašvaldība, vai konkrētā kultūras iestāde). Organizatoru no diviem dažādiem novadiem izvēlas sarunu ceļā.

 

 1. 10.  Organizatori nodrošina

10.1.      Konkursa reklāmas materiālu izplatīšanu, atbalstītāju piesaisti, žūrijas atlasi un balvu nodrošināšanu.

10.2.      Konkursa rīkošanu un apskaņošanu.

10.3.      Konkursa skaņu mēģinājums, norādītājos mēģinājum laikos.

 

 1. 11.  Kontaktinformācija

11.1.      Konkursa pietiekšanās un administrēšana – Ilze Reinholce, tālr. 26551966, e-pasts ilze.reinholce@kekava.lv, balozukc@kekava.lv

11.2.      Konkursa apskaņošana un skatuves tehniskie jautājumi – Agris Koknēvičs, tālr. 29151554, e-pasts skanabalozi@kekava.lv

Komentāri