Berries

Ķekavas vidusskolai 40

1.septembris - 31.oktobris, Ķekavas novadpētniecības muzejā

izstāde, Ķekavasmuzejs, vidusskola, izstade

First_page_vidusskola-01

1975.  gada 1. septembrī durvis vēra Ķekavas vidusskola. Kā tapa skolas ēka? Kas mainījies gadu gaitā? Vai atceramies skolotājus un bijušos klases biedrus? 

Muzejs aicina uz izstādi bijušos un esošos skolotājus,  darbiniekus un absolventus, lai pakavētos atmiņās par pagājušajiem skolas gadiem, bet patreizējos skolēnus - lai uzzinātu, kā sākās un veidojās skolas dzīve..

Komentāri