Berries

Abonētās datubāzes Ķekavas pagasta bibliotēkā

LETONIKA  Latviska uzziņu un tulkošanas sistēma par Latviju, vēsturi, valodu, kultūru, vidi. Plašas enciklopēdijas, daudzvalodu tulkojošas, skaidrojošas un terminu vārdnīcas , bagāta attēlu krātuve, latviešu literatūras klasika.
 LURSOFT ,,laikrakstu bibliotēka’’ Latvijas laikrakstu publikācijas, kas katru dienu tiek papildinātas ar jaunāko informāciju. Laikrakstu arhīvs pieejams pārsvarā no 1994.gada. ,,Latvijas Vēstnesis’’ – 2000.gada.